Spørsmål side 108

 

1. Hva betyr
ordet renessanse?

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Renessanse betyr gjenfødelse

 

2. Pek på
noen årsaker til at renessansemennesket får større frihet og flere muligheter
en middelaldermennesket.

Kirken ble svekket og dette førte til en oppreisning
for en ny frihet innenfor tankesett, vitenskap og kunst. Økonomien ble også
styrket under renessansen.

 

3. Nevn noen
eksempler på hva renessanses vitenskapsmenn og kunstnere bruker denne friheten
til.

De bruker denne friheten til å studere mennesket
og dets anatomi.

4. Hva slags
verk er Don Quijote og Hamlet? Hva heter forfatterne?

Don Quijote er en roman skrevet av Miguel de
Cervantes. Hamlet er skrevet av William Shakespeare og er også en roman

 

5. Hvorfor
blir ikke 1500-tallets renessanse så viktig for norsk kultur som for kulturen
lengre sør i Europa.

Dette var grunnet at Norge var en del av det
Danske Kongeriket. Dette betød altså dansk skriftspråk og vi fikk mer av den
danske kulturen, mens den norske kulturen blir gradvis svekket.

6. Hva slags
bøker skriver Absalon Pedersson Beyer og Peder Clausson Friis?

Beyer skrev «Om Norgis Rige» som sitt hovedverk.

Friss skrev topografiske skrifter og avhandlinger
om Fiske, Diur, Fugle og Træer udi Norrig.

 

7. Hva
legger du i begrepene motreformasjon og ortodoksi?

Motreformasjonen er betegnelsen på da pavekirken
slo tilbake mot den reformerte kirken.

8. Hvordan
kommer 1600-tallets autoritetsdyrkelse til uttrykk i kunst

og
kultur?

Kunst, litteratur og nærmest alt annet var ment
til gud. Alt til guds ære.

9. Pek på
noen typiske stiltrekk ved barokkens kunst og litteratur.

Mye dramatikk og bevegelse

10. Hvorfor
blir dansken Thomas Kingo en viktig dikter i Norge?

Han ble kjent på grunn av sin salmebok for hele
Norge.

 

11. Hva
handler salmene til Dorothe Engelbretdotter om?

Salmene til Dorothe handler om at mennesket må
underkaste seg og lovprise den allmektige Gud.

 

12. Forklar
hvordan diktningen til Petter Dass er preget av så vel renessanse som barokk.

Diktingen er preget av renessansen, i form av fokus
og realisme. Også preget av barokken, ved overdådig prakt og helligdom.

 

13. Hvilken
hensikt har Petter Dass med å skrive katekisme sangene?

Mange kunne ikke lese på den tiden og derfor var
det lettere å formidle stoffet fra bibelen gjennom sang.

14. Hva
slags bok er Nordlands Trompet?

Nordlands trompet et topografisk dikt.

 

15. Forklar
begrepene klassisk og klassisistisk.

Klassisk: Viktig, eldre kunstverk som er verdt å
huske

Klassisistisk: en veldig spesiell musikkstil

 

Written by
admin
x

Hi!
I'm Colleen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out