Adolf Hitler blev født i Østrig i
1889 og voksede op i en den tysktalende del af Østrig-Ungarn. Han var det
fjerde barn i ægteskabet mellem Alois Hitler og hans kone Klara Plölzl. Igennem
Hitlers første skoleår blev han karakteriseret som en dygtig og begavet elev.
Dette passede ind med hans faders ønske om, at Hitler skulle træde i hans
faders fodspor og blive embedsmand. Dog ville Adolf Hitler hellere være
kunstner og dette faldt ikke i god jord hos hans fader. Med tiden trivedes
Adolf Hitler ikke længere i skolen og blev dermed doven og ukoncentreret. Dette
førte til at Hitler i 1905 forlod skolen i Linz uden en eksamen. (Frederiksen,
2001, s. 11-12)

I år 1907 bosatte Adolf Hitler sig
i byen Wien hvor han her søgte ind på kunstakademiet og ikke bestod sin
optagelsesprøve. Dette gentog sig året efter hvor han igen prøvede at søge ind
på kunstakademiet uden held. Herefter måtte Hitler krybe til korset og se
drømmen om at blive en uddannet kunstner fordufte. Adolf Hitler levede herefter
som en skriftlig tilværelse på samfundets bund i Wien. Her så han på kunst og
arkitektur. En ting der specielt gjorde indtryk på Hitler, var mødet med
Richard Wagners mystiske verden af tyske sagnhelte. (Frederiksen, 2001, s. 12)

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Mødet med det politiske, sociale og
kulturelle miljø i Wien, var det der formede Hitler og var grundlaget for hans
politiske ideer. Adolf Hitlers møde med jøderne og socialisterne var det der
fik ham til at se disse grupper som det tyske folks fjender. Grunden til at
Hitler i sin tid så jøderne som fjender, skyldtes rent subjektive forhold som
misundelse, samt forsøget på at finde simple forklaringer på sin egen håbløse
tilstedeværelse. Adolf Hitler følte sig uretfærdigt behandlet og det var dette
der førte til hans fjendebillede. (Frederiksen, 2001, s. 12)

I 1913 flyttede Adolf Hitler til
München hvor han opholdte sig da 1. verdenskrig brød ud. Hitler var utroligt
begejstret for krigens udbrud og meldte sig straks som frivillig soldat i den
tyske hær. At være frivillig i den tyske hær, gjorde at Adolf Hitler nu følte
sig som den tysker han så gerne ville være. Adolf Hitler kæmpede på vestfronten
i næsten fire år og blev såret to gange. Første gang i 1916 og anden gang ved
et engelsk giftgas-angreb i oktober 1918 kort før krigens afslutning.
Krigsoplevelserne kom til at præge Hitlers liv, således at hans politiske
karriere, der startede efter krigen, tog sigte på at viderebringe
soldateroplevelserne i Tyskland efter krigen. (Frederiksen, 2001, s. 12)

Adolf Hitlers egentlige politiske gennembrud
kom den 24. februar 1920, cirka 3 måneder efter Hitlers indtræden som taler og
propagandist i partiet DAP.  Partiet
indkaldte til et stormøde i en af de største samlingssale i München. I München
var det blevet kendt at hvis Hitler gik på talerstolen, så var det fordi der
skete noget. Dette betød så at omkring 2000 mennesker var mødt op for at høre
hans tale. Mødet blev brugt til at fremlægge et nyt partiprogram og i august
1920 ændrede partiet navn fra DAP til NSDAP. (Frederiksen, 2001, s. 24-25)

Adolf Hitler blev udnævnt til tysk
rigskansler den 30. januar 1933. Det var ikke lykkedes for NSDAP at få fat i regeringsmagten
trods en stor stigning i stemmetallet ved rigsdagsvalgene. Det der holdte NSDAP
og Hitler fra magten var borgerlige partiers modstand, i forening med rigspræsident
Paul Von Hindenburgs negative holdning overfor Hitler og NSDAP. På dette
tidspunkt var der en alvorlig økonomiske krise i Tyskland og Hitler blev valgt ud
fra hans løfter om at bekæmpe arbejdsløsheden. (Andersen, 2015, s. 17-18)

Hitlers overtagelse af
rigskanslerposten var kun en indledning til magtovertagelsen. Straks efter sin
udnævnelse proklamerede Hitler, at nazisterne ville gennemføre en national
rejsning og udskrev valg til den 5. marts 1933. Hitler havde lovet at skabe holdbare
forhold på det tyske arbejdsmarked, han lovede økonomisk vækst og sidst men
ikke mindst lovede han at respektere den private ejendomsret. Det var Hitlers
løfter der fik storindustrien til at slutte op om nazisterne og hermed bidrog
industrien med cirka 3 millioner mark til den forestående valgkamp. (Frederiksen,
2001, s. 45)

Written by
admin
x

Hi!
I'm Colleen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out