Nu ska jag presentera mitt arbete om en film som heter
“The Wave”. Filmen handlar om en skolklass som börjar följa sin lärare som
sedan blir deras ledare. Allting eskalerar ganska fort och sprider sig i resten
av skolan. Man gjorde ett test på dessa elever och valde att göra en så kallad
grupp vid namn “The Wave”. Allting började under en vanlig lektion där
samtalsämnet var Tyskland och Nazisterna. Klassen undrade varför tyskarna
dödade miljontals judar, varför de ansåg att de inte visste något om morden och
varför de gick med i den nazistiska gruppen. Läraren vid namn Mr. Ross kunde
inte själv svara på dessa frågor men valde att införa ett experiment. Han lyckades
få ungdomarna in i gruppen och påbörjade sitt experiment där han utnyttjade
alla situationer så gott som möjligt.

För att gå in djupare i karaktärerna i filmen så har
jag valt att prata om Robert, som var en mobbad elev där många i klassen tyckte
illa om. Personer som är mobbade är oftast lättast att bjuda in till en grupp
för att de inte har någon att vara med samt att de saknar gruppkänslan. Efter
att Mr. Ross fått gruppen att bli större fick Robert plötsligt en helt ny plats
i gruppen, hans status blev höjd och han fick mer makt. Detta betydde då att
alla var lika i gruppen och han skulle aldrig behöva känna sig ensam längre för
det hade alltid funnits folk där för honom. Mr.Ross valde att fortsätta sitt
experiment och efter ett tag så började han att dela ut olika roller i gruppen,
precis så gjorde även Adolf Hitler. Alla i gruppen kände sig behövda, speciella
samt unika vilket gjorde att fler och fler ville gå med i gruppen. När
grupperingarna började ta plats så ville Robert hjälpa till så mycket att han
ville vara en vakt åt Mr.Ross, och han valde självklart att utnyttja
situationen. Det som sker därnäst är att Robert klättrar ännu längre upp på
platserna och blir den som är närmst Mr.Ross, vilket skulle innebära mer ansvar
samt nytt beteende för honom.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Allt detta som börjar hända kan man ta ett tydligt
exempel från Rosenthals experimentet vilket säger åt oss att “allt som man tror
ska ske kommer med stor sannolikhet att hända”. Ett exempel på det kan vara när
man ska göra en operation, känner man att det kommer göra ont i förväg så
kommer man att ha ont under hela perioden även om läkaren inte börjat
operationen. Det är alltså omedvetna signaler som hela tiden skickas ut. Det
som sker nu kan bero på att Robert aldrig haft hög makt samt status vilket
innebär att han kommer bli indragen lättare i olika grupper, precis som Hitler
var. Det som gjorde Hitler unik och mäktig var hans parti, som dödade massor av
människor där han tog hjälp av människor precis som Robert, folk som kände sig
utanför och hotade av andra människor. Dessa människor kunde varken gå ur
gruppen senare om de skulle känna att det var ett fel beslut, för då skulle de
kunna bli mördade och i olika grupper så skyddar man oftast sina medlemmar från
att höra negativa ord om just sin grupp vilket gör att man endast sprider
positiva ord vilket blir i slutändan ren propaganda, och skulle det uppkomma
medlemmar som inte beter sig samt bryter mot normen så finns det stor chans att
bli utslängd.

I filmen så fanns det så kallade övervakare som
kollade att alla i gruppen höll regler och när gruppen började växa så var
övervakarna tvungna att kolla över hela skolan, fler elever började känna sig
utanför och därför valde fler att gå med i gruppen “Wave” just för att många
föll för grupptrycket. När det finns många människor som gör en sak så är det
ofta att andra inte vill stå ut från mängden vilket gör att man gör likadant.
Detta kan kopplas till det så kallade asch experimentet där människorna i
testet ljög just för att inte sticka ut i mängden. I detta fall är det dock
inte alla som går in i grupptrycket, en tjej valde att gå ur gruppen och insåg
att allting var fel. Man valde att ge henne ett enkelt svar, hennes pojkvän var
tvungen att gå emot henne då gruppen påverkat honom och de fick honom att slå henne.

I filmen så kunde vi även se hur läraren förändrades,
från att vara normal och en snäll lärare blev han en auktoriserad samt strikt
lärare. Detta såg man på hans kroppsspråk då han hela tiden var rak i ryggen samt
att han ändrade sin klädstil, hans röst blev starkare då han talade högre än
vanligt vilket gjorde att eleverna började lyssna på honom. Han fick alla att
tro på honom vilket Hitler också gjorde, han gjorde sig helt enkelt viktig, där
eleverna såg upp till honom och ville inte att någon utanför gruppen skulle
nedvärdera honom.

Denna filmen har även mycket gemensamt och påminner
väldigt mycket om Elliots experiment, där man delade in en klass i två grupper
och fick den ena gruppen till att vara bättre än den andra, efter ett tag
började barnen i den bättre gruppen att reta den sämre gruppen. I detta
sammanhang kan man i princip säga att filmen och Elliots experiment går ut på
samma sak, att det är lätt att manipulera andra människor och få dem att tro på
samma sak som dig själv. Då kan man ställa sig en fråga, hur kan en person låta
sig bli manipulerad samt ge upp hela sitt liv bara för att vara med i en grupp?
Kan det bero på att man aldrig varit något i en “grupp” eller att man kanske
aldrig haft större makt över människor? Många går med i grupper just för att få
en bättre känsla om sig själva, kunna få en annan sorts familj som man kan lita
på och kunna känna tillit till. Detta kan få en att bli mer speciell samt känna
sig mycket bättre än andra människor just för att man är med i en grupp, man
vet att det alltid kommer att stå någon bakom sin rygg. Det finns även folk som
vill ha en förändring i livet vilket kan bero på någon händelse i livet som
fått dem att ändra sig, dock är hjärntvätt en utav de största orsakerna till
att man går med i en grupp.

Written by
admin
x

Hi!
I'm Colleen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out