UNIVERSITATEA DUN?REA DE JOS, DIN GALA?IFACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILORSPECIALIZAREA MARKETINGREFERAT INFORMATIC?SAMSUNG SMART TVStudent: Îndrum?tor:CRINTEA Marcela- Mihaela Conf. dr. ENACHE Cristina  2018Cuprins:1. Compania Samsung 32. Despre Samsung Smart TV 33. Aplica?ii Samsung Smart TV 43.

1. EduPedia™ 53.2. Video on Demand 63.3. Jocuri 6Siteografie 8Lista figurilor 81. Compania SamsungDeoarece afacerea noastr? se întinde în numeroase ??ri din jurul globului, recunoa?tem ?i analiz?m diferen?ele de legi, norme ?i practici în ??rile respective în timp ce conducem afacerea într-o manier? legal? ?i etic?. De asemenea, dezvolt?m ?i implement?m politici globale de securitate a datelor personale pentru a respecta confiden?ialitatea clien?ilor ?i angaja?ilor no?tri ?i pentru a le proteja datele personale.

Demersurile noastre de a administra sistematic conformitatea ?i riscurile etice sunt determinate de Codul global de conduit? Samsung ?i Ghidul de conduit? în afaceri care ghideaz? to?i angaja?ii no?tri în a ac?iona ?i a realiza judec??i de valoare. Biroul nostru juridic corporativ, sub conducerea direct? a CEO-ului, conduce Echipa de conformitate ?i Comitetul de direc?ie a confiden?ialit??ii pentru a avansa administrarea conformit??ii, iar Comitetele cu privire la conformitate ?i Comitetul de direc?ie a conformit??ii asist? conducerea în procesul de luare a deciziilor. Sub conducerea acestor comitete, fiecare din Diviziile noastre de afaceri ?i birourile regionale dedicate Organiza?iilor de conformitate ?i confiden?ialitate func?ioneaz? pentru a r?spunde de supravegherea conformit??ii în operare ?i programelor de conformitate de operare pentru subsidiarele locale ?i sucursale. web1 Figure 1- Sigla Samsung2. Despre Samsung Smart TVCând ai un televizor atât de bun, u?or de folosit ?i avansat ca Samsung Smart TV nu ai nevoie de multe cuvinte pentru a-l descrie. web1A?eaz?-te comod ?i descoper? cât de simplu este s? te bucuri de tot ce are de oferit un Smart TV Samsung. O nou? lume se deschide în fa?a ta. O lume în care navigatul pe Internet, vizionatul filmelor, jocurile ?i lec?iile copiilor sunt ?i mai simple, mai distractive ?i mai intuitive decât pân? acum.

web2Exact la asta te po?i a?tepta atunci când alegi un Samsung Smart TV. Timpurile s-au schimbat, la fel ?i televizorul. Nu mai este nevoie s? te adaptezi tu unui program. Acesta se va adapta stilului dumneavostr? de via??. Aplica?ii pentru filme, show-uri, sport, evenimente. Orice i?i doresti, întotdeauna la o calitate excelent?.

Vei tr?i o experien?? interactiv?, cu procesare mai rapid?, multi-tasking ?i caracteristici potrivite stilului t?u de via??. web2 Figure 2- Televizor Smart3. Aplica?ii Samsung Smart TVSamsung Apps Panel este locul pentru toate nevoile dvs. de aplica?ii. Naviga?i, r?sfoi?i, desc?rca?i ?i edita?i aplica?iile într-un singur loc.

Apps Panel v? men?ine pe dvs. ?i pe Smart Hub-ul dvs. TV-ul actualizat cu aplica?iile de top disponibile pentru utilizare. G?si?i cu u?urin?? cele mai populare ?i cele mai noi aplica?ii de la Samsung Apps, precum ?i cele pe care le-a?i desc?rcat deja. Derula?i fiecare aplica?ie pentru a m?ri pictogramele ?i pentru a începe desc?rcarea la dorin?a inimii. web3 Figure 3- Samsung Panel Apps3.

1. EduPedia™Samsung EduPedia™ este o aplica?ie pentru Smart TV cu con?inut educa?ional interactiv ce se adreseaz? pre?colarilor, elevilor ?i studen?ilor.Anul acesta con?inutul este îmbog??it cu manuale digitale noi de educa?ie civic?, limba român?, istorie, geografie, sociologie, ?i tehnologie.Am ajuns într-un punct în care televizorul nostru nu mai este doar o simpl? form? de divertisment sau de informare. Odat? cu tehnologia, aspira?iile noastre s-au schimbat. În plus, con?inutul a devenit atât de divers încât televizorul poate func?iona ca o platform? educa?ional? interactiv?. O imens? bibliotec? digital? direct din confortul casei tale.

Împreun? cu EduPedia™, Samsung Smart TV redefine?te modul în care studiezi, oferind într-un singur loc o multitudine de con?inut interactiv, pentru pre?colari, elevi si studen?i. web2 Figure 4- Sigla Aplica?ie EduPedia3.2.

Video on Demand          Este simplu s? vezi orice dore?ti, oricând dore?ti!Trebuie doar s? conectezi Smart TV-ul t?u la Internet prin cablu sau wireless ?i s?-?i creezi un cont în meniul Smart Hub. În câ?iva pa?i vei avea con?inut video on demand de la HBO, Netflix, Amazon Video, Film Box, Fun Box ?i Antena PLAY.           *pentru detalii privind costurile acestor servicii acceseaz? paginile web aferente fiec?rui serviciu în parte.Descoper? o multitudine de filme blockbuster, cele mai noi emisiuni ?i programe.Alege o libr?rie cu cele mai bune aplica?ii VOD, demne de un adev?rat cunosc?tor. web2                                         Figure 5- Aplica?ii Video 3.

3. JocuriPanoul de jocuri Smart Hub ofer? jocuri u?or de jucat, familiare pentru ca toat? lumea s? se poat? bucura pe ecranul mare. web3Bucura?i-v? de con?inut optimizat pentru rezolu?ia înalt? a Smart TV dvs. . Smart Hub este un alt mod minunat de a aduce împreun? prietenii ?i familia. Pur ?i simplu conecta?i-v? cu Contul dvs. Samsung ?i l?sa?i jocurile s? înceap?.

web3 Figure 6- Jocuri Figure 7- Controller dispositive to playSiteografieweb1        http://www.samsung.com/ro/aboutsamsung/sustainability/ethics/web2        http://www.samsung.com/ro/smarttv/web3        http://www.samsung.com/ae/smarthub/html/apps.htmlLista figurilorFigure 1- Sigla Samsung 3Figure 2- Televizor Smart 4Figure 3- Samsung Panel Apps 5Figure 4- Sigla Aplica?ie EduPedia 6Figure 5- Aplica?ii Video 6Figure 6- Jocuri 7Figure 7- Controller dispositive to play 7

Written by
admin
x

Hi!
I'm Colleen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out